Kamenolom

Firma SZR Brzak u svom vlasništvu ima tri kamenoloma

KAMENOLOM

U svom vlasništvu firma szr Brzak poseduje tri kamenoloma od čega je

– jedan kamenolom peščara,
– drugi struganička ploča i
– treći tzv. ravni Kaljevića kamen.

Pored toga u prodaji imamo i sve vrste kamena koje se mogu naći u Srbiji.